- Naprawiono: /zgoda, /reklamy
- Zmieniono system zgody reklam i globali
- Wewnętrzne poprawki