W tej aktualizacji:
- Dodano nowe zabezpieczenia związane z nadawaniem uprawnień właściciela
- W komendzie /userinfo dodano "Ostatnia zmiana uprawnień"