Poprawki niewidoczne dla użytkowników czatu!

Głównie poprawki w komendach i opisach dla obsługi.
Udoskonalenia i poprawa Aktualizacji Czatu LGBT+ v3.0.0

Zapraszamy do nas!
GG:57789888